CHI TIẾT SẢN PHẨM
BÀN GHẾ GỐC CÂY HƯONG 100%
Nội dung chi tiết

bàn ghế gốc cây làm bằng gỗ Hưong 100%,Bàn có đụt Rồng rất ý nghĩa.