CHI TIẾT SẢN PHẨM
BÀN GHẾ GỐC(NEW)
Nội dung chi tiết

Bàn ghế gốc cây Ngũ Long(tức 5 Rồng) làm bằng Gõ ĐỎ 100%