CHI TIẾT SẢN PHẨM
Bàn Ghế Gốc Cây & Hòn Non Bộ
Nội dung chi tiết

Bàn ghế gốc cây Non Bộ & Chiếc Lá,làm bằng Gõ Bông Lau,1 bộ 7 món,mới hoàn thiện.