CHI TIẾT SẢN PHẨM
BÀN GHẾ GỐC
Nội dung chi tiết

Bàn ghế gốc làm bằng nu bằng lăng,trên bàn có một hòn non bộ mini rất đẹp