CHI TIẾT SẢN PHẨM
Gà Trống Nu Càfê
Nội dung chi tiết

Con Gà  lam bằng Nu Càfê kg chấp vá