CHI TIẾT SẢN PHẨM
Hỗ Nu Hương
Nội dung chi tiết

Cợp làm bằng Nu Hương nguyên khối,dài 2,50m,cao 1,50m