CHI TIẾT SẢN PHẨM
Mỹ Nhân Ngưu
Nội dung chi tiết

Mỹ Nhân Ngưu gỗ trai mới hoàn thiện
Cao 1,17m 
Ngang 120m
Sâu 80cm