CHI TIẾT SẢN PHẨM
Thiếu Nử Ôm Đàn
Nội dung chi tiết

thiếu nử ôm đàn làm bằng gỗ trai nguyên khối kg chấp ghép,cao 1,27m,liên hệ trưc tiếp sẻ có giá tốt nhất.