CHI TIẾT SẢN PHẨM
CẶP NGỰA GỖ SAO
Nội dung chi tiết

Cặp ngựa làm bằng gỗ sao tự nhiên hoặc có thể làm theo loại gỗ khác ..v..v..