CHI TIẾT SẢN PHẨM
Đại Bàng Gỗ Trai
Nội dung chi tiết

Đại Bàng làm bằng gỗ Trai tự nhiên