CHI TIẾT SẢN PHẨM
ĐẠI BÀNG TỰ NHIÊN
Nội dung chi tiết

Đại Bàng làm bằng gỗ Sao tự nhiên,cao 2m,cánh dài 1,2m