CHI TIẾT SẢN PHẨM
Di Lạc Ôm Đá
Nội dung chi tiết

Di Lặc đứng lên Cá Chép gỗ Hương ôm đá tự nhiên,kg chấp ghép.
Cao 99 cm
Ngang 88cm
Sâu 49 cm 
Nặng hơn 150 kg
Chiều cao tính luôn đế cao 1,45m