CHI TIẾT SẢN PHẨM
NGƯU LONG BÁT BIẾN
Nội dung chi tiết

Cá chep hóa rồng làm bằng gỗ Hương nguyên khối,chỉ ghép phần đế,100% tự nhiên