CHI TIẾT SẢN PHẨM
ÔNG THỌ GỖ HƯƠNG
Nội dung chi tiết

Ông Thọ làm bằng gỗ hương 100% không chấp vá