CHI TIẾT SẢN PHẨM
PHẬT QUAN ÂM BỒ TÁT
Nội dung chi tiết

Phật Quan Âm được làm bằng gỗ Gõ Đỏ 100% kg chấp ghép