CHI TIẾT SẢN PHẨM
Kệ Tivi Gỗ Hương
Nội dung chi tiết

Kệ Tivi gỗ Hương mới hoàn thiện
Kệ gốc liền,chỉ ghép thớt,kg biết nặng bao nhiêu mà khoảng 8 ng khiên đấy
Cao 1,42m
Ngang 2,26m
Sâu 76cm