CHI TIẾT SẢN PHẨM
Lục Bình Gỗ Trai Đõ
Nội dung chi tiết

Lục Bình làm bằng gỗ Trai Đõ