CHI TIẾT SẢN PHẨM
Lục Bình gỗ Lim Phượng
Nội dung chi tiết

Lục Bỉnh gỗ Lim Phượng nguyên khối không tì vết,không chấp vá