CHI TIẾT SẢN PHẨM
Lục Bình Hương Thông
Nội dung chi tiết

Lục Bình gỗ Hương Thông nguyên khối kg chấp vá,cao 1,75m