CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chúa Giesu
Nội dung chi tiết

Chúa giesu làm bằng gỗ tự nhiên không ghép