CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chúa Phục Sinh
Nội dung chi tiết

Chúa Phục Sinh làm bằng gỗ trai tự nhiên,chất liệu gỗ nhóm 2