CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chúa Phục Sinh
Nội dung chi tiết

Chúa Phục Sinh gỗ trai,mới hoàn thiện
Cao 1,80m
Ngang 1,15m
Sâu 40cm