CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chúa Phục Sinh Gỗ Mini
Nội dung chi tiết

Chúa Phục Sinh
Treo tường,gỗ trai
Cao 60cm
Ngang 80cm