CHI TIẾT SẢN PHẨM
Gia Đình Thánh Gia Mini
Nội dung chi tiết

Gia Đình Thánh Gia gỗ trai
Cao 57cm
Ngang 30 cm
Sâu 10 cm