CHI TIẾT SẢN PHẨM
Gia Đình Thánh Gia(New)
Nội dung chi tiết

Gia Đình Thánh Gia 
Gỗ Trai
Cao 1,79m
Ngang 60 cm
Dầy 32 cm